E-Defter Yönetim Sistemleri


Mükellef tebliğde belrilenen şartlar ve XBRL formatına uygun aylık defterini hazırlar.
Gerçek kişi mükellef e-imza ile defterini imzalar. Tüzel kişiler mali mühür ile onaylar
Onaylanan defterin imza/mühür değeri alınır.
E-defterin imza değerini taşıyan e-defter beratı mükellef tarafından elektronik ortamda hazırlanarak imzalanır, mühürlenir.
E-defter uygulamasına e-imza/mali mühür girilerek berat, başkanlığa gönderilir.
GİB uygulamadan gelen beratı kendi mührüyle onaylar.
Mükellef e-defterini ve uygulamadan indirdiği beratı yasal saklama süresince muhafaza eder.