Fason Takip Üretim Yönetimi


Satış ve satınalım siparişleri
Müşteri ve fason sözleşmelerinin hazırlanması
Fason siparişlerinin takibi
Hammadde ihtiyaç alınabilmesi
Fasona gönderilen hammadde ve yarı mamul ile buna karşılık gelen mamul ve yarı mamullerin karşılaştırılması
Fire takipleri
Müşteri siparişlerinden fason veya üretim siparişlerinin oluşturulması
Satın alım siprişlerinin takibi
Fasonda hammadde veya yarı mamul stoklarının takibi