Maliyet Sistemleri


Sipariş, mamul grubu ve mamul bazında standart ve fiili faaliyetlerin izlenebilmesi
Standart ve fiili maliyet sapmaları
Proses maliyetleri
Genel üretim giderlerinin farklı dağıtım anahtarları ile mamul maliyetine yüklenmesi
Sipariş, mamul grubu ve mamul bazında yarı mamul maliyetleri
Otomatik maliyet mahsup fişlerinin düzenlenmesi
Üretim takip sisteminden alınan fiili üretim bilgileri ile reel maliyetlere ulaşabilme