Otomasyon Yönetim Sistemleri


Makinalardan anlık veri toplama
Üretilen mamullere göre makine arşiv bilgilerinin oluşturulması
Makinaların anlık durumlarının bir ekran üzerinden izlenebilmesi
İşletme verimliliği (Günlük, haftalık, aylık, yıllık)
Bilgilerin üretim sistemlerine entegrasyonu
Performans sonuçlarının alınabilmesi
Duruş takibinin anlık yapılabilmesi
İstatistiki bilgilerin alınması