OSOFT Bilişim AŞ. | 0(282) 651 09 89 | Muhasebe programı,web muhasebe, Alüminyum,Boyahane yazılımı,Erp yazılımları,Tekstil yazılımları,E-İrsaliye, E-Fatura

E - DEFTER YÖNETİM SİSTEMLERİ

E - DEFTER YÖNETİM SİSTEMLERİ


Mükellef tebliğde belrilenen şartlar ve XBRL formatına uygun aylık defterini hazırlar.
Gerçek kişi mükellef e-imza ile defterini imzalar. Tüzel kişiler mali mühür ile onaylar
Onaylanan defterin imza/mühür değeri alınır.
E-defterin imza değerini taşıyan e-defter beratı mükellef tarafından elektronik ortamda hazırlanarak imzalanır, mühürlenir.
E-defter uygulamasına e-imza/mali mühür girilerek berat, başkanlığa gönderilir.
GİB uygulamadan gelen beratı kendi mührüyle onaylar.
Mükellef e-defterini ve uygulamadan indirdiği beratı yasal saklama süresince muhafaza eder.